Ημερίδες, ομιλίες και ομάδες ατόμων με και χωρίς αναπηρία με στόχο την ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με την ενσωμάτωση των ΑμεΑ σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. 2017-05-26T14:29:54+00:00
Συντονισμός ομάδων γονέων παιδιών με αναπηρίες υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επαγγελματιών 2017-05-26T14:31:30+00:00
Προσαρμοσμένες δραστηριότητες άθλησης και πολεμικών τεχνών για παιδιά με και χωρίς αναπηρία 2017-05-26T14:32:37+00:00