Συντονισμός ομάδων γονέων παιδιών με αναπηρίες υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επαγγελματιών

//Συντονισμός ομάδων γονέων παιδιών με αναπηρίες υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επαγγελματιών
Συντονισμός ομάδων γονέων παιδιών με αναπηρίες υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επαγγελματιών 2017-05-26T14:31:30+00:00

Project Description

Συντονισμός ομάδων γονέων παιδιών με αναπηρίες υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Το «Πάρκο Χαράς: Ένα Πάρκο για Όλους» σε συνεργασία με εξειδικευμένο ψυχολόγο καινοτομεί στο χώρο της συμβουλευτικής μέσα από τη δημιουργία ομάδων στήριξης γονέων παιδιών με αναπηρία.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία στόχο έχει τη δημιουργία ομάδων γονέων στις οποίες οι ίδιοι οι γονείς θα μπορούν να παρέχουν στήριξη μεταξύ τους, μοιράζοντας τις κοινές εμπειρίες τους, εκφράζοντας τις δυσκολίες τους και δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο.

Στο εν λόγω πρόγραμμα, ο ρόλος του ψυχολόγου είναι κυρίως συντονιστικός, καθώς ο πρώτος λόγος ανήκει στους ίδιους τους γονείς που απαρτίζουν τις ομοιογενείς ομάδες. Οι συναντήσεις ορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας και έχουν διάρκεια 60 λεπτών.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου καινοτόμου πλαισίου συμβουλευτικής, με στόχο τόσο την υποστήριξη των γονέων που στηρίζουν καθημερινά παιδιά με δυσκολίες, όσο και την ενίσχυση της επιρροής που μπορούν να ασκήσουν ως ένα οργανωμένο δίκτυο σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Οι Υπηρεσίες Μας