Προσαρμοσμένες δραστηριότητες αναψυχής και επιμόρφωσης για παιδιά με και χωρίς αναπηρία.

//Προσαρμοσμένες δραστηριότητες αναψυχής και επιμόρφωσης για παιδιά με και χωρίς αναπηρία.
Προσαρμοσμένες δραστηριότητες αναψυχής και επιμόρφωσης για παιδιά με και χωρίς αναπηρία. 2017-05-26T14:33:40+00:00

Project Description

Προσαρμοσμένες δραστηριότητες αναψυχής και επιμόρφωσης για παιδιά με και χωρίς αναπηρία.

Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα “Challedu”, το «Πάρκο Χαράς: Ένα Πάρκο για Όλους» έχει αναπτύξει το ψυχαγωγικό & εκπαιδευτικό πρόγραμμα “ΠαίΖουμε Μαζί”. Ακολουθώντας την καινοτόμα προσέγγιση των “challenge games”, παιδιά με και χωρίς αναπηρία μέσα από προσαρμοσμένες δραστηριότητες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις τέχνες, τον πολιτισμό, τις επιστήμες, καθώς και πολλά άλλα θέματα.

Βασική αρχή του προγράμματος είναι η εξατομικευμένη προσαρμογή των δραστηριοτήτων και του υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, η δημιουργία μικτών τμημάτων παιδιών με και χωρίς αναπηρία, καθώς και η ουσιαστική συμμετοχή των γονέων στο σύνολο των δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα έχει ενταχθεί στον 4ο κύκλο του προγράμματος Accelerator του Higgs.

Παράλληλα, το «Πάρκο Χαράς: Ένα Πάρκο για Όλους» έχει αναπτύξει συνεργασία με ένα σύνολο επαγγελματιών και άλλων εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών & αθλητικών φορέων, με στόχο την προσαρμογή των υπηρεσιών και του υλικού τους ώστε να είναι προσβάσιμο από παιδιά με κάθε είδους δυσκολίες.

Συνοπτικά, το «Πάρκο Χαράς: Ένα Πάρκο για Όλους» προσφέρει προσαρμοσμένες δραστηριότητες χορού, μουσικοκινητικής, παιδικού τραγουδιού, παιδικού παραμυθιού, παιδικού θεάτρου και παιδικής yoga. Την παρούσα περίοδο, πραγματοποιείται πιλοτική εφαρμογή των παραπάνω προσαρμογών μέσα από στοχευμένες δράσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στόχος αποτελεί τόσο η δοκιμή των παραπάνω προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων μέσα από πραγματικές συνθήκες, η αξιολόγηση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθώς και η λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διόρθωση/βελτιστοποίηση τους. Τα αποτελέσματα των δράσεων καταγράφονται καθώς αποτελούν καινοτόμα δεδομένα για την Ελλάδα, αναδεικνύνοντας την ερευνητική αξία του εν λόγω έργου.

Οι Υπηρεσίες Μας