Ημερίδες, ομιλίες και ομάδες ατόμων με και χωρίς αναπηρία με στόχο την ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με την ενσωμάτωση των ΑμεΑ σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας.

//Ημερίδες, ομιλίες και ομάδες ατόμων με και χωρίς αναπηρία με στόχο την ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με την ενσωμάτωση των ΑμεΑ σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας.
Ημερίδες, ομιλίες και ομάδες ατόμων με και χωρίς αναπηρία με στόχο την ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με την ενσωμάτωση των ΑμεΑ σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. 2017-05-26T14:29:54+00:00

Project Description

Ημερίδες, ομιλίες και ομάδες ατόμων με και χωρίς αναπηρία με στόχο την ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με την ενσωμάτωση των ΑμεΑ σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας

Το «Πάρκο Χαράς: Ένα Πάρκο για Όλους» με στόχο την πραγματική ενσωμάτωση των ΑμεΑ σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας μας και την καλλιέργεια της κοινωνικής ευθύνης, παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης προς το ευρύτερο κοινό.

Σε συνεργασία με άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς, το «Πάρκο Χαράς: Ένα Πάρκο για Όλους» προσφέρει τη δυνατότητα μέσα από συγκεκριμένη θεματολογία να συζητήσει και να αναδείξει τη σημαντικότητα των ίσων ευκαιριών και της ίσης συμμετοχής των ΑμεΑ, την προσβασιμότητα στην πόλη, την ανάγκη για ενσωμάτωση στην εκπαίδευση και στη ψυχαγωγία, καθώς και την επαγγελματική ένταξη.

Η θεματολογία και η επιλογή των ομιλητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και το αίτημα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου φορέα ή ιδιώτη.

Οι Υπηρεσίες Μας